M1 – Metropolis

Địa điểm :M1 – Metropolis
Diện tích : 112m2
Thiết kế  : PAdesign.vn – 0904567934

Thiết kế nội thất căn hộ cao cấp mà chủ đầu tư làm cho bản thân ở chưa bao giờ là đơn giản. Bởi đó đều là những người đi nhiều và rất hiểu biết. Vì vậy nên yêu cầu thiết kế thực sự rất cao không chỉ ở thẩm mĩ mà còn ở không gian sử dụng. Nhưng điều khó khăn nhất của dự án này không phải ở chuyên môn mà đó là việc chúng tôi và chủ đầu tư không có mối liên quan nào trước đây nên sự tin tưởng dành cho nhau thấp.Sau vài lần sửa phương án thiết kế thì chủ đầu tư cũng đã ưng ý. Tuy thi công là đơn vị khác nhưng từng đó cũng đủ để làm chúng tôi cảm thấy vui vẻ.

Tags: ,