Quy trình tư vấn thiết kế kiến trúc

 • NỘI DUNG CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

A- Giai đoạn ý tưởng: (Concept desgin).

 • Mặt bằng
 • Mặt đứng
 • Mặt cắt ( nếu cần thiết )
 • Ảnh 3D thể hiện không gian
 • Giải pháp tổng thể ( nếu cần thiết )
 • Tỷ trọng công việc: 30%

B- Giai đoạn thống nhất ý tưởng:

 • Bao gồm công việc trao đổi, chỉnh sửa và thống nhất phương án để triển khai bản vẽ chi tiết, thiết kế kĩ thuật

C- Hồ sơ triển khai bản vẽ kĩ thuật ( Technical design).

a. Nêu lên các giải pháp kĩ thuật xây dựng cơ bản. Bản vẽ thể hiện các kích thước, thông số kĩ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng.

b. Gồm các giải pháp các bộ môn: Bản vẽ và thuyết minh

 1. Kiến trúc
 2. Kết cấu
 3. Cấp điện
 4. Cấp nước – Thoát nước
 5. Điều hòa không khí và thông gió
 6. Hệ thống camera giấm sát, quản lý toàn nhà
 7. Thiết kế sơ bộ nội thất
 8. Thiết kế ngoại thất ( nếu có )
 9. Tổng khái toán công trình

c. Tỷ trọng công việc: 35%

D- Nội dung của thiết kế chi tiết ( Detailed design):

d. Thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kĩ thuật để thi công chính xác và đầy đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình; đầy đủ các chi tiết và các chỉ dẫn kĩ thuật cho nhà thầu xây dựng.

e. Gồm các bản vẽ chi tiết các bộ môn đã nêu trong thiết kế kĩ thuật:

 1. Kiến trúc
 2. Kết cấu
 3. Cấp điện
 4. Cấp nước – Thoát nước
 5. Điều hòa không khí và thông gió
 6. Hệ thống camera giấm sát, quản lý toàn nhà
 7. Hệ thống chống sét
 8. Thiết kế sơ bộ nội thất
 9. Thiết kế ngoại thất ( nếu có )
 10. Tổng khái toán công trình

f. Tỷ trọng công việc: 25%

E- Giám sát tác giả ( Author supervise)

g. Giám sát và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

h. Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

i. Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng.

k. Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

l. Tỷ trọng công việc: 10%

– Yêu cầu khác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F- Tư vấn ( không bao gồm bản vẽ, không tính vào thời gian quy định trong hợp đồng )

 • Chất liệu, màu sắc, quy cách vật liệu hoàn thiện
 • Trang thiết bị
 • Đồ vật trang trí . . .
 • THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ, TRÌNH TỰ QUY ĐỊNH CÔNG VIỆC TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC :
 • Giai đoạn 0: Giai đoạn gặp mặt, tư vấn, tiếp nhận mong muốn của chủ đầu tư
 • Giai đoạn 1: Giai đoạn ý tưởng ( bắt đầu khi kí hợp đồng thiết kế)
 • Giai đoạn 2: Giai đoạn thống nhất ý tưởng
 • Giai đoạn 3: Giai đoạn triển khai bản vẽ kĩ thuật
 • Giai đoạn 4: Giai đoạn triển khai bản vẽ chi tiết
 • Giai đoạn 5: Giai đoạn giám sát quyền tác giả, tư vấn hoàn thiện

Thời gian tiến độ trong mỗi giai đoạn phụ thuộc vào quy mô công trình.

 •  GHI CHÚ:
 • Sau khi bàn giao bản vẽ thiết kế sơ bộ đã được thống nhất – ở giai đoạn 2, vì lí do cá nhân chủ đầu tư không muốn tiếp tục triển khai dự án, khi đó đơn vị thiết kế được nhận 50% giá trị hợp đồng đã kí ( số tiền đã ứng trước ngay sau khi kí hợp đồng)
 • Trong quá trình triển khai bản vẽ kĩ thuật và bản vẽ chi tiết, nếu chủ đầu tư thay đổi phương án ( bản vẽ thiết kế đã được thống nhất – ở giai đoạn 2 ) thì mỗi lần thay đổi bên tư vấn thiết sẽ được tính thêm 10% giá trị hợp đồng. Thời hạn hợp đồng khi đó được xác định lại kể từ khi chủ đầu tư điều chỉnh phương án thiết kế.
 • Bên chủ đầu tư và bên tư vấn thiết kế chỉ thực hiện nội dung công việc với người kí hợp đồng và người được ủy quyền. Giái trị quyết định của người được ủy quyền nêu trong hợp đồng có tính pháp ly như nhau.
 • Thanh toán đợt 1 được thực hiện là 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi kí kết.
 • Thanh toán đợt 2 được thực hiện 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi bên tư ván thiết kế bàn giao đầy đủ bản vẽ kĩ thuật , bản vẽ thi công ( bao gồm cả những chi phí phát sinh được hai bên xác định trong quá trình thực hiện hợp đồng).
 • Thanh toán đợt 3 được thực hiện là 10% còn lại sau khi công trình được hoàn thiện hoặc được đưa vào sử dụng
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoăc chuyển khoản.